Juhlavaltuusto avasi syyskauden

Syyskauden ensimmäinen valtuuston kokous pidettiin 22.8. valtuustotalolla ja sosialidemokraattista valtuustoryhmää oli tällä kertaa täydentämässä varavaltuutettu Habiba Ali. Kokous avattiin juhlallisesti fanfaarilla Espoon kaupungin 50-vuotisjuhlaviikon kunniaksi. Kokoukseen alkupuheenvuorot pitivät, Aalto-yliopiston hallituksen puheenjohtaja Mikko Kososelta, piispa Kaisamari Hintikalta ja kaupunkineuvos Pekka Löyttyniemeltä.

Valtuuston varsinaisessa kokouksessa esityslistalla oli useampi asemakaavan muutos, joista keskustelua herätti erityisesti Maarinsolmun eritasoliittymä. Juri Aaltonen muistutti, että risteys on Kehä I:n ja koko Espoon pahin solmukohta, jonka uudistaminen on sekä ekologinen että taloudellinen teko lisäten myös turvallisuutta.

Lisäksi kokouksessa päätettiin ensimmäisen tuulivoimalan rakentamisesta Espooseen, Ämmässuon alueelle. Kokouksen lopuksi käsiteltiin liuta valtuustokysymyksiä ja aloitteita, mukaan lukien Hannele Kerolan valtuustokysymys Nupurintien kevyen liikenteen väylän rakentamisesta. Kerolan valtuustokysymys sai kiitosta yli puoluerajojen ja herätti pitkähkön keskustelun Espoon eri alueiden tasapuolisesta kehittämisestä. 

Kokouksen päätteeksi keskusteltiin kaupungintalon ja valtuustotalon kohtalosta niin ikään Hannele Kerolan ym. tekemän aloitteen pohjalta. Hannele piti puheenvuoron historiallisen rakennuskannan säilyttämisen puolesta ja Juri Aaltonen puolestaan puhui sen puolesta, että Espoon keskus ansaitsee kasvojenkohotuksen.

Juhlistetaan koko viikko 50-vuotiasta kotikaupunkia!