Kunnallisjärjestön uusi hallitus aloittaa strategiatyön

Ajankohtaista,Tiedote

Espoon Sosialidemokraattien edustajisto kokoontui sääntömääräiseen syyskokoukseen Puikkariin sunnuntaina 26.11. Salin täyteinen edustajia sai kuulla ajankohtaisen poliittisen tilannekatsauksen kansanedustaja Pinja Perholehdolta, jonka jälkeen käytiin vilkas keskustelu.

Syykokouksessa hyväksyttiin vuoden 2024 toimintasuunnitelma, jonka pohja oli laadittu yhdessä aktiivien kanssa. Toimintasuunnitelmassa näkyi kevään vaalien lisäksi vahvasti jäsenten toiveet ja toiminnan kehitystarpeet. Puheenjohtaja Maria Rajala puhui kokousväelle kokouksen alussa ja toi esiin niitä haasteita, joita tällä toimintasuunnitelmalla lähdetään yhdessä ratkaisemaan. Yhteistyö ja yhdessä tekeminen korostui kokouksessa pidetyissä puheissa muutenkin – yksin me emme pärjää, mutta hyvällä yhteistyöllä meillä on kaikki menestyksen avaimet käsissämme.

Puheenjohtajan puheessa nousi esiin kaksi kohtalonkysymystä, jotka ratkaiset minkälainen toimija Espoon demarit ovat tulevina vuosina – olemmeko nuokkuva muutaman näkyvän jäsenen puolue vai aktiivisesti kantaaottava yhteisö? Nämä kysymykset liittyvät politiikan tekemiseen ja sisältöihin sekä siihen millainen yhteisö olemme jäsenillemme. Ensi vuonna käynnistyvä strategiatyö antaa pohjan paitsi siihen minkälaista politiikkaa me teemme, mutta myös siihen keitä me olemme demareina ja millaisena haluamme näyttäytyä seuraavan 5-10 vuoden kuluttua. 

”Jäsenistöltä on tullut vahva toive siitä että me toimisimme strategisesti ja tavoitteellisesti. Erityisen tärkeää tämä on politiikan teossa – meillä pitää olla selkeät tavoitteet ja suunnitelma siitä miten toteutamme sosialidemokraattista politiikkaa Espoossa. Linjan pitää olla niin yksinkertainen ja selkeä, että jokainen aktiivi osaa unissaankin kertoa mitä Espoon demarit edustavat. Kaiken toiminnan keskiössä ovat jäsenet. Haastan kaikki osastot miettimään toimintaansa siltä kannalta, mitä nämä antavat jäsenille ja espoolaisille.” 

Strategiatyön osana luodaan visio Espoon demareille sekä rakennetaan vahvaa me-henkeä. ”Työhön on tarkoitus ottaa kaikki halukkaat mukaan, strategian tulee olla meidän jäsenten näköinen ja heijastaa heidän toiveitaan ja odotuksiaan”.

Puheenjohtaja painotti puheessaan myös yhteisön merkitystä. ”Liian usein jätämme kaiken toiminnan muutaman ihmisen harteille, vaikka politiikka on tiimityötä. Meistä jokaista tarvitaan yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa. Ei siis jätetä puheenjohtajia, yhdistysten johtokuntia tai politiikkoja yksin, vaan tehdään tätä aidosti yhdessä. Kun jokainen meistä tekee osansa, ei työmäärä paisu kenenkään kohdalla liian suureksi. Vain yhteistyöllä me voimme saavuttaa tavoitteemme.” 

Osana toimintasuunnitelmaa kunnallisjärjestö julistautuu syrjinnästä vapaaksi yhteisöksi ja haastaa osastotkin osallistumaan. ”Meidän on tärkeää tarkastella omaa toimintaamme myös kriittisesti ja arvioida miten toimimme yhteisönä. Onko tämän yhteisön jäsenenä hyvä olla, kokeeko jokainen olonsa tervetulleeksi turvalliseksi ja voi vapaasti ilmaista kantansa vai onko meillä toimintatapoja, jotka karkottavat jäseniä pois? Sosialidemokratiaan kuuluu myös rakentava erimielisyys ja rohkaisenkin kaikkia avaamaan suunsa – meidän ei tarvitse on jees-miesten ja -naisten kerho, vaan asioista voi ja pitääkin olla eri mieltä. Sehän on politiikan ydintä ja samalla pääsemme yhdessä asioita pohtien ja näkökantoja haastaen parhaaseen ratkaisuun. Samalla kuitenkin on hyvä muistaa että tämä tulee tehdä toisia kunnioittaen ja arvostaen.”

Syyskokouksessa vahvistettiin sääntömuutos, jolla kunnallisjärjestön hallituksen toimikausi pitenee kaksivuotiseksi. Sääntömuutosta pohjustettiin jo syksyn 2022 kokouksessa ja tällä pyritään tuomaan pitkäjänteisyyttä ja sitoutuneisuutta toimintaan. ”Ensi vuonna osastoissa tullaan tutustumaan kunnallisjärjestön hallitukseen kokonaisuudessaan, kun hallituksen jäsenet aloittavat kummitoiminnan osastojen toiminnan tukemiseksi”.

SDP Espoon Kunnallisjärjestön hallitus 2024-25:
Maria Rajala, puheenjohtaja
Martti Hellström, varapuheenjohtaja
Kristiina Lindroos, Jukka Kivimäki, Timo Rauhanen, Anu Helle, Tom Långström, Teemu Tarvainen, Mikko Nummelin, Jarkko Rahkonen, Elina Kokko ja Riikka Keskitalo