Puoluekokouspuhe: Hannele Kerola

Ajankohtaista

Nuuksion työväenyhdistys on tehnyt puoluekokoukselle aloitteen, jossa vaaditaan sosiaalisen asuntotuotannon lisäämistä. Puoluehallitus yhtyy aloitteeseen ja viittaa puolueen eduskuntavaaliohjelmaan sekä kehottaa demareita työskentelemään asuntojen määrän lisäämiseksi etenkin kasvavilla kaupunkiseuduilla.

Tämä ei riitä. Demareilta vaaditaan nyt enemmän, koska pääministeri Orpon hallitus linjaa sosiaalista asuntopolitiikkaa ihan uudella tavalla. Meidän on puolustettava pienituloisia vuokralaisia.

Orpon hallituksella on nyt vahva usko vapaarahoitteiseen asuntorakentamiseen. Samalla ARA-tukea leikataan, mikä vähentää valtion korkotukia ja uustuotannon käynnistysavustuksia. Tämä taas johtaa kohtuuhintaisen vuokra-asuntokannan vähenemiseen ja vuokrien nousuun tilanteessa, missä asuntorakentaminen on lähes pysähdyksissä ja pääkaupunkiseudulla on ankara työvoimapula. Esimerkiksi Espoossa ollaan jo vähennetty omaa vuokra-asuntotuotantoa ja suunnitellaan jopa vuokrataloyhtiön pääomien imurointia kaupungille, mikä taas nostaa vuokria.

Sosiaalinen asuntotuotanto on asukkaan kannalta turvallinen ja lisäksi se on kustannustehokasta. Työvoiman saatavuuden kannalta se on välttämätöntä. Valtion tuet, rakentaminen omakustannushintaan ja tehokas tuotantoketju ovat varmistaneet sen, että pääkaupunkiseudulla kuntien omistamien vuokrataloyhtiöiden keskivuokrat ovat noin 30 prosenttia alle markkinatason. Yhtiöt pystyvät rakentamaan myös laskusuhdanteen aikana.

Jos me emme onnistu puolustamaan sosiaalisia vuokra-asuntoja, asumistuen tarve lisääntyy merkittävästi, mikä puolestaan lisää vaatimusta sen leikkaamiseen. Vuokrien nousu ajaa pienituloiset alueille, joilla vuokrat ovat matalia. Alueiden väliset erot kasvavat ja segregaatio lisääntyy. Näin ei saa tapahtua.