Puoluekokouspuhe: Ida-Susanna Pöllänen

Ajankohtaista

Arvoisa puheenjohtaja,

rakkaat toverit, kära kamrater

Ida-Susanna Pöllänen, puoluekokousedustaja Uudeltamaalta 

Kun viimeksi Tampereella keskustelimme turvallisuuspolitiikasta, koronakriisi oli ottanut yhteiskunnastamme kuristusotteen. Venäjän moraaliton, julma hyökkäys Ukrainaan helmikuussa 2022 vei meidät koronakriisistä sotaan. Viimeiset kolme vuotta ovat muuttaneet maailmaamme ja turvallisuusympäristöämme merkittävästi ja meidän tulee vastata siihen ennakoivasti.

Jo Tampereella, rakkaat toverit, nostin teille huolen kovan turvallisuutemme keskeisimmästä tekijästä ja sen tulevaisuuden tilasta. sukupuolittuneesta asevelvollisuudesta. Vastauksena sain osakseni tytöttelyä ja vähättelyä. Uskallan nyt rohkeasti kuitenkin väittää täällä teidän edessä, että vähättelyä ei voida enää meidän toimesta tehdä. Ei oikeastaan olisi voitu edes vuonna 2020.

Asevelvollisuus on muodostunut merkittäväksi osaksi yhteiskuntaamme ja sen tulisi peilata yhteiskunnan arvoja ja normeja myös tulevaisuudessa. Maanpuolustusvelvollisuus koskee kyllä koko yhteiskuntaa, mutta asevelvollisuus käskee riviin vain miehet ja vapaaehtoiset naiset.

Asevelvollisuuskomitea tunnisti vuonna 2021 mietinnössään, että velvollisuutta tulee haastamaan pienenevät ikäluokat.  Velvollisuuden kehittämisessä ei siis ole kyse vain tasa-arvosta, vaan taustalla on myös oikeita syitä. Pieniä ikäluokkia on yritetty paikata vapaaehtoisten naisten osallisuudella. Tämän vuoden tammikuussa 1258 naista hakeutui palvelukseen. Itsekin suoritin palveluksen vuonna 2021.

Kuitenkin, jo vuonna 2035 laskennallinen tarve vapaaehtoisille lähenee kolminkertaista määrää.  Vastauksia ja tekoja tarvitaankin jo rohkeasti ennen sitä. 

Rakkaat toverit,

Seison tänään täällä teidän edessänne, erävoitto mielessäni tässä taistelussa. Tarvitaan yksi sosialidemokraatti puhumaan asiasta, mutta kaikkien tuki sen toteuttamiseen. Vuonna 2020 sitä tukea en saanut, tänään sitä näyttäisi olevan. Demarinuortenkin jo pitkään ajama, poliittisessa ohjelmassa kirjattu yleinen, kaikkia koskeva sukupuolineutraali asevelvollisuus onkin tervetullut kirjaus. Vaikka emme ole ensimmäisiä linjauksen tehneitä puolueita,  olemme ainakin oikeilla jäljillä.

Ja nyt vauhdin ei tule hiipua. Onkin yhteiskuntamme resilienssin puolesta tärkeää pohtia, miten jatkossa takaamme tarvittavan määrän nuoria sotilaalliseen koulutukseen ja samalla ylläpidämme kansalaisten varautumistaitoja. Kansalaispalvelus on paras ratkaisu tähän. Siksi, luodaksemme aidosti kestävän mallin, tulee meidän olla rohkeita ja ryhtyä ideoimaan sitä. Nyt, ei huomenna, tai oikeastaan, mieluiten jo eilen.

Muistetaan, että turvallisuuspolitiikka on myös meidän sosialidemokraattien teema. Ei anneta muiden puolueiden päättää, millaiseksi tämän maan kunnioitettu ja arvostettu järjestelmä muutetaan, vaan varmistetaan että päätöksenteossa kuuluvat myös meidän arvomme.