SDP Espoo sai tavoitteensa läpi budjettisovussa

Ajankohtaista,Tiedote

Espoon budjettineuvotteluissa on saavutettu sopu ja SDP:n valtuustoryhmä on tyytyväinen neuvottelutulokseen. Neuvotteluissa saatiin lisättyä 12,13 miljoonaa euroa kaupunginjohtajan pohjaesitykseen. Lisäyksillä turvataan muun muassa opetuksen resurssit sekä luokkakokojen pysyminen ennallaan. SDP:n neuvottelijana ja neuvottelujen vetäjänä toimi valtuustoryhmän puheenjohtaja Markku Sistonen.

– SDP sai hyvin tavoitteitaan läpi neuvotteluissa. On tärkeää, että lisärahalla voidaan palkata henkilöstöä oppilaiden ja opettajien tueksi, ja että inkluusiolle taataan riittävä tuki. Keväällä tullaan käymään huolella kaupungin investointitarpeet läpi ja laaditaan kymmenvuotinen suunnitelma koulujen ja päiväkotien korjaustarpeista, Sistonen summaa.

Vuonna 2024 Espoossa kiinnitetään erityistä huomiota varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuuteen ja vuoden aikana laaditaan osaavan henkilöstön saatavuuden vahvistamisohjelma. Lisäksi määräaikaisia päiväkotiapulaisia vakinaistetaan. Asukaspuistojen määrä saatiin turvattua.

Neuvotteluissa sovittiin myös muun muassa nuorten mopopajasta ja etsivän nuorisotyön kohdentamisesta Pohjois-Espooseen. Nuorisopalvelun henkilöstöresursseja suunnataan entistä enemmän ennaltaehkäisevään työhön sekä yhteistyöhön poliisin kanssa nuorisorikollisuuden hoitoon ja ennaltaehkäisyyn.

SDP:n tavoitteista toteutui myös omat uintivuorot naisille. Oittaalle rakennetaan pukutilat. Myös Espoon teatteri sekä jalkapallostadionin rakentaminen edistyvät. Poke-alueen pientalokaavojen nopea edistäminen lisättiin painopisteeksi. Vuonna 2024 kaupungin lainanottovaltuuta lisätään 12 miljoonalla eurolla.

SDP on pitänyt esillä kuntien hyvinvoinnin ja terveydenedistämistyön merkitystä. Neuvotteluissa sovittiin, että vuonna 2024 selvitetään vastuut ja kustannukset järjestöjen toimintamahdollisuuksien ja toimintatilojen turvaamiseksi yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa. Lisäksi budjettineuvotteluissa sovittiin määrärahasta Senioripaku-toiminnalle, jota on pilotoitu kahden vuoden ajan osana Hyvinvoiva Espoo -kehitysohjelmaa.

– Senioripakun kaltainen liikkuva liikunta- ja kulttuuripalvelu ikäihmisille on juuri sen kaltaista toimintaa, jolla viedä palveluja sinnekin, missä niitä ei muuten ole. Aito ennaltaehkäisy tapahtuu paljon ennen kuin sote-palvelun tarve edes syntyy ja tässä kunnilla on tärkeä rooli. Jokainen päätös on hyvinvointipäätös, myös budjettineuvotteluissa, Sistonen kiteyttää.