TIEDOTE: Espoon sosialidemokraatit haluavat budjettineuvotteluissa panostaa espoolaisiin lapsiin ja nuoriin

Ajankohtaista,Tiedote

Espoon budjettineuvotteluissa 4,3 miljoonaa lisää muun muassa lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn, oppimistulosten parantamiseen ja varhaiskasvatuksen vahvistamiseen.

Espoon demareiden budjettineuvottelijat ryhmänjohtaja Markku Sistonen ja kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Maria Guzenina pitävät budjettineuvotteluissa saavutettua yli neljän miljoonan euron lisäystä kaupunginjohtajan pohjaesitykseen välttämättömänä.

”Oli välttämätöntä, että vahvistamme opetuksen resursseja ja pienennämme ryhmäkokoja. Meillä oli suuri huoli siitä, että liian tiukka menokuri ajaisi opetusta ahtaalle. Kouluavustajille on huutava tarve. Panostuksia tarvitaan myös erityiseen tukeen sekä koulujen välisen eriytymisen vähentämiseen ja positiivisen diskriminaation kuluihin. Nämä on nyt turvattu. Saimme myös sovittua, että jakotunteja ei poisteta, eikä erityisluokkia lopeteta”, sanoo ryhmänjohtaja Sistonen tyytyväisenä ja muistuttaa, että lasten ja nuorten ongelmat ovat lisääntyneet hälyttävästi. ”Oppilaiden tarvitsema erityinen tuki tullaan järjestämään tulevaisuudessa omalla alueella. Se on ollut myös koulujen ja vanhempien toive”, kertoo Sistonen.

”Vastuullinen kaupungin taloudesta huolen pitäminen ei onnistu, jos emme pidä huolta lapsistamme ja nuoristamme. Lapsiin ja nuoriin panostaminen oli meille demareille kynnyskysymys. Esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen alueellisia haasteita saadaan nyt tasoitettua positiivisen diskriminaation keinoin. Opettajien työ helpottuu tämän budjetin myötä ja lasten oppimistuloksien voidaan ennakoida paranevan,” sanoo kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Guzenina.

Muista demareille tärkeistä budjettisopuun sisältyvistä asioista Sistonen nostaa lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien vahvistamisen. 

”Meille tärkeää oli myös seurojen toteuttamien liikuntatilojen vuokra-avustuksen pitäminen 30%:n tasolla. Se mahdollistaa, että harrastusmaksut eivät nouse harrastuksiin osallistumisen esteeksi. Tämä ehkäisee lasten ja nuorten yksinäisyyttä, liikkumattomuutta ja syrjäytymistä. Terveysvaikutukset ovat kiistattomat harrastusmahdollisuuksien lisääntyessä. Se puolestaan tuo säästöjä tulevaisuudessa”, painottaa Sistonen.

lisätiedot:
Markku Sistonen markku.sistonen@espoo.fi
Maria Guzenina maria.guzenina@eduskunta.fi