Vaalilautakunnat ja -toimikunnat 2023

Ajankohtaista,Tiedote

Vaalilautakuntiin ja -toimikuntiin kaivataan jälleen jäseniä. Eduskuntavaalit toimitetaan 2.4.2023. Jos teillä on perheenjäseniä, sukulaisia tai ystäviä, jotka voisivat olla kiinnostuneita, lähetä heille viestiä tästä. Henkilön ei ole pakko olla SDP:n jäsen mutta edellytämme, että vaalilautakunnan jäsen suostuu maksamaan 25 prosentin luottamushenkilöveron kokouspalkkioista Espoon Sosialidemokraattiselle Kunnallisjärjestölle.

Voit ilmoittautua mukaan eduskuntavaalien vaalilautakuntaan ja ennakkoäänestyksen aikana toimivaan vaalitoimikuntaan 22.–28.3.2023 tällä lomakkeella, viimeistään 11.1.2023: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBp4VPUk3tMG4MgfhvRXaWUZtxamzNQZeIFuM5Fw2rds8WIQ/viewform?usp=sf_link

Vaalilautakunnat

Haemme nyt vaaliin sitovia ilmoittautumisia vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäseniksi. Varsinaisen ja varajäsenen ero ei käytännössä ole suuri, sillä tarpeellisen vuorottelun takia joutuvat sekä varsinaiset, että varajäsenet osallistumaan lautakunnan työhön. Näin ollen on aivan välttämätöntä, että kaikkien luottamusteh­tävään nimettyjen on oltava käytettävis­sä vaalipäivänä. Lisäksi on hyvä huomioida, että vaalilautakunnan tehtäviin kuuluu myös alustava ääntenlaskenta, joka suoritetaan äänestyshuoneiston sulkeuduttua. Kaikkien vaalilautakuntaan valittujen tulee osallistua ääntenlaskentaan. Vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaa­lilautakunnan jä­se­ne­nä tai va­ra­jä­se­ne­nä.

Vaalitoimikunnat

Vaalitoimikunnat hoitavat laitosten, kuten sairaaloiden ja rangaistuslaitosten ym., ennakkoäänestyksen. Sen ajankohtaa ei vielä tiedetä, mutta laitosten ennakkoäänestys tapahtuu vähintään yhtenä ja enintään kahtena päivänä.

Kotiäänestys on tarkoitettu henkilöille, jonka kyky liikkua vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden takia on siinä määrin rajoittunut, että hän ei pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan.

Kelpoisuus vaalilautakunta- ja toimikuntatyöskentelyyn

Vaalikelpoinen Espoossa vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan on jokainen, jonka kotikunta on Espoo ja jolla on äänioikeus eduskuntavaaleissa. 

HUOM! Vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö tai hä­nen puo­li­son­sa, lap­sen­sa, si­sa­ruk­sen­sa tai van­hem­pan­sa ei voi ol­la ko­tiää­nes­tyk­ses­sä vaa­li­toi­mit­si­ja­na ei­kä lai­to­sää­nes­tyk­sis­tä huo­leh­ti­van vaa­li­toi­mi­kun­nan jä­se­ne­nä tai va­ra­jä­se­ne­nä. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.  Vaalilautakunnassa tätä estettä ei ole.

lisätietoja:
Kirsi-Maria Jokinen
järjestösihteeri
041 3122 105
info@espoondemarit.fi