Aluevaaliohjelma

SDP tuntee arjen ahertajat.  

YHTEINEN HYVINVOINTIALUE

Kun elämässä on vauhtia liikaa, voi tulla äkkipysäys. Peltiä rypistyy ja pelastushenkilökuntaa tarvitaan leikkaamaan autoon elämälle tilaa. Kulkupeli voi vaihtua pelastuslaitoksen kyytiin vaikkapa syntyvän lapsen vuoksi. Ammattilaisella on lähes aina kiire. Pelastajat, hoitajat, kätilöt ja muu henkilökunta on tiukoilla. Heidän hyvinvoinnistaan tulee pitää huolta. He ovat sosiaali- ja terveydenhuollon kivijalka.

Kun elämä pysähtyy, apua ja tukea on tuolloin saatava pikaisesti. Vanhus-, vammais-, perhe- ja päihde- sekä mielenterveyspalvelut voidaan järjestää hyvinvointialueen asukkaille hyvällä organisoinnilla jokaiselle tarvitsevalle viipymättä. Taloutta hoidetaan vastuullisesti ja oikeudenmukaisuutta vaalitaan päätöksenteossa. Palveluiden kehittämisessä kiinnitetään erityistä huomiota palveluverkon väliinputoajiin ja heihin, joilla on erityisiä haasteita hakeutua palveluiden pariin. Ketään ei jätetä, kaikista pidetään huolta.

Hyvän elämän perusta on huolenpidossa, turvallisuuden tunteessa ja toimivassa arjessa. Hyvinvointialueella on mahdollista järjestää tasavertaiset ja monipuoliset sekä oikea-aikaiset palvelut alueen asukkaille, asuinpaikasta ja tuloista riippumatta. Lähin palvelupaikka voikin löytyä naapurikunnan puolelta. Palveluiden on oltava lähellä ihmistä – sähköiset ja liikkuvat palvelut täydentävät osaltaan palvelukokonaisuutta. Neuvonta ja ohjaus on selkeää ja helposti saavutettavissa. Palveluissa eteneminen sekä palveluiden piirissä pysyminen on turvattua ja yhtenäistä. Palvelut järjestetään sujuvassa yhteistyössä järjestöjen ja kolmannen sektorin kanssa. 

Huolehdimme, että kun suurella sydämellä antaa, tulee sitä runsaalla kädellä tukea. Työssä viihtymisellä, riittävällä resurssoinnilla ja arvostavalla johtamisella tuetaan henkilöstön pysyvyyttä ja työn laatua. 

Henkilöstön kuunteleminen on oltava päätöksentekoa. Henkilöstö on otettava mukaan strategiatyöhön jo suunnitteluvaiheessa. Uudessa organisaatiossa on henkilöstön palkitsemiskäytännöt yhtenäistettävä tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti. Sosialidemokraatit tuntevat sote- ammattilaisten arjen parhaiten. 

  • Yhdessä olemme enemmän
  • Peruspalvelut lähellä 
  • Sosiaali- ja terveyspalvelut saumattomasti ja oikea-aikaisesti 
  • Huolehdimme huolenpitäjistä – upeista ammattilaisistamme 
  • Ketään ei jätetä, kaikista pidetään huolta