Johanna Värmälä

hallintotieteiden maisteri ja sairaanhoitaja (YAMK)

Ikäihmisten ja vammaisten saatava tarvittavat palvelut. Nuorten työllistymistä on edistettävä. Julkisten palvelujen houkuttelevuutta parannettava.

https://www.varmala.fi