Johanna Värmälä

hallintotieteiden maisteri ja sairaanhoitaja (YAMK)

–       Ikäihmisten hyvinvointia on tuettava

–       Nuorten työllistymistä on edistettävä

–       Julkisten palvelujen merkityksen ymmärtämistä on parannettava  

https://www.varmala.fi