Tutustu

SDP on vaikuttamisen kanava. Olemme ihmisiä, joille on tärkeää demokratia, solidaarisuus, tasa-arvo ja yhteiskunnan kestävä kehitys.

Jokainen toimii omista lähtökohdistaan, ja jokaisella on itselleen tärkeitä asioita – mutta yhdessä toinen toisiaan tukien voimme saavuttaa paljon enemmän.

Haluatko sinä muuttaa maailmaa? Se on mahdollista! Lähde rohkeasti mukaan!

Espoon Sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö toimii yhteenvetävänä organisaationa ja tukena kaikille paikallisosastoillemme jotka toimivat Espoon joka kolkassa. Meillä on toimii tällä hetkellä Espoossa kahdenkymmenen hengen valtuustoryhmä, ja meillä on edustus lukuisissa luottamustoimissa.

Erityisen tärkeätä meille on paikallisvaikuttaminen, ja se että erilaisten ihmisten ääni erilaisista lähtökohdista tulee kuuluville ja heidän asioista huolehditaan. Siksi paikallisosastot ja paikallistoiminta on meille erittäin tärkeätä.

SDP on luotu tuomaan ihan tavallisten ihmisten, työläisten, työttömien, vanhusten, nuorten ja lasten ääni kuuluville, ja kaikessa päätöksenteossa kestävä kehitys on avainasemassa – niin sosiaalisesti kuin ympäristön kannalta.

Demokratia, kansan valta ja kaikkien ihmisten välinen tasa-arvo sekä kestävä kehitys ovat meidän arvojamme, siksi voimme ylpeästi olla Demareita, ja myös sinä olet tervetullut mukaan toimimaan!