17.2. Demarikahvila

Helmikuun Demarikahvila on erityisesti ehdokkaille ja muille aktiiveillemme vapaaseen keskusteluun ja kampanjointisuunnitteluun – missä, miten ja kenen kanssa?
Mitä näin korona-aikana voi tehdä, ja kuka lähtisi mukaan jakamaan esitteitä tai tehtäisiinkö esite yhdessä? Mitkä teemat puhuttavat, mihin asioihin meidän tulisi ottaa kantaa? Tuo omat ajatuksesi ja vinkkisi! 🤠

Korona-tilanteen jatkuessa pidämme Demarikahvilan edelleen etätilaisuutena Teams-sovelluksella. Keitä itsellesi kuppi kahvia ja astu mukaan etäkahvilaan!

Voit liittyä tapahtumaan tästä linkistä:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTBhNzEzNDAtZTBlMC00ZDNkLWIwMWYtNmU1OTYyNDdhNjIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223f5c9125-6d26-4b10-9bbe-abd7acea9a15%22%2c%22Oid%22%3a%227e0b73d3-5bd8-4e02-a5bb-9f69188c19ec%22%7d