Espoon terveyskeskuspalvelut kuilun partaalla – SDP:ltä valtuustoaloite ongelman korjaamiseksi

Espoon SDP:n puheenjohtajisto teki varapuheenjohtaja Liisa Kivekkään (sd.) johdolla aloitteen kaupungin terveyspalveluiden jonojen purkamiseksi. Aloite jätettiin maanantaisessa valtuuston kokouksessa, kun sen allekirjoitti 38 valtuutettua useasta eri valtuustoryhmästä.

Aloitteessa vaaditaan, että 20 kaupungilla tyhjänä olevaa lääkärin virkaa laitetaan välittömästi hakuun ja niitä markkinoidaan aktiivisesti, minkä lisäksi rekrytoidaan tarvittava määrä hoitohenkilökuntaa. Akuutissa tilanteessa jonoja tulee purkaa esimerkiksi palvelusetelien avulla.

Espoon kaupunki sai heinäkuussa apulaisoikeuskanslerilta huomautuksen perustuslain, hallintolain ja terveydenhuoltolain vastaisesta menettelystä, kun kaupunki poisti resurssipulaan vedoten kuntalaisten takaisinsoittopyyntöjä puhelinjärjestelmästä.

Tilanne terveyspalveluissa on jatkunut ruuhkautuneena, ja kaupungin terveyspalvelujohtaja Markus Paananen on todennut, että ”pandemia-aika on ajanut kaupungin perusterveydenhuollon kuilun partaalle” (HS 25.08.2021).

Pahimmillaan kaikille tarvitsijoille ei ole ollut mahdollista tarjota vastaanottoaikaa lainkaan, ja myös pitkäaikaispotilaiden kontrollikäynnit ovat pahasti viivästyneet. Aloite etenee valtuuston käsittelyyn.