Demarimuistio Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksesta

10.3.2021

Espoon opetus-ja varhaiskasvatuslautakunta Teamsitti jo neljännen kokouksensa. Koko demarikolmikko oli taas akiivisena paikalla: Hannu Suntio, Martti Hellstöm ja Jukka Vilske KH:n edustajana.

Listan kuumin teema oli selvitys lähikoulupilotista, joka jätettiin pöydälle kun esittelijän mikrofoni ei toiminut kunnolla.

Pilotissa on integroitu oppimisvaikeksien vuoksi erityistä tukea tarvitsevia oppilaita yleisopetuksen luokkiin vapaaehtoisissa kouluissa. Selvitys olisi ilmeisesti pöydätty muutoinkin. Toinen lämmin aihe oli Espoon kristillisen koulun kannatusyhdistys ry:n avustushakemus. Yhdistys pyysi Espoolta 677 772€ avustusta pian valmistuvan uuden koulunsa kalustamiseen. Velvollisuutta antaa rahaa ei ole. Virkamiesesitys = EI voitti äänin 7-6 kokoomuksen lisäysesityksen, jossa olisi luvattu jonkin verran apua. Hakemus hylättiin.

Lautakunnalle esiteltiin vastaus valtuustoaloitteeseen, jossa toivottiin kouluille yhtenäisestä toimintamallia kiusaamisen ja väkivallan ehkäisyyn. Espoon ”Yhdessä vahvaksi yhteisöksi – Ei kiusaamiselle”- mallissa on 14 toimenpidettä. Lautakunta hyväksyi vastauksen, vaikka ei se nyt ihan yhtenäinen malli ole. Kipinöitä hieman sinkoili jäsenten kesken, kun käsitelitin

Sivistystoimen lausunto Kiviruukin osayleiskaavaehdotuksesta, puheenjohtaja halusi antaa ohjeita kaupunkisuunnittelu-lautakunnalle. Puheenjohtajan esityksestä lautakunta toivoi, että Kiviruukin palveluverkon aluevaraukset ovat riittävät huomioimaan läntisen Espoon päiväkoti, koulu ja lukiotarpeet pitkälle tulevaisuuteen. Kaava lähetettiin eteenpäin.

Espoolle annettiin kiitosta siitä, että kaupunki jatkaa 5-vuotiaitten maksutonta esiopetusta – toki pienelle ryhmälle – vaikka virallinen kokeilu päättyy. Kehuja virkamiehet saivat suomenkielisen opetuksen tulosyksikön toimintakertomuksesta vuodelta 2020. Kyseessä on 64-sivuinen julkaisu, joka kertaa koronavuoden tapahtumia. Vakavaa huolta siinä herätti erityisesti yläkouluikäisten tyttöjen pahoinvointi ja krooninen pula koulupsykologieista.
Joka 5. virka on täyttämättä. Niin ikään kiitosta tuli lausunnosta Opetushallitukselle ns. tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteiden luonnoksesta. Tämä TuVa liittyy opetusvelvollisuuden pidentämiseen.

Lausunnossa kiinnitettiin huomiota tärkeisiin asioihin: kieli- ja opiskelutaitojen oppimista on vahvistettava. Peruskoulu on suoritettava loppuun.

Espooseen on valittu useita uusia rehtoreita:
Friisilä: Eeva Lumiaro – titteli koulunjohtaja
Jupperi: Pi Yli-Penttilä
Latokaski: Tuula Kristiina Merenheimo
Lähderanta: Päivi Anneli Parkkinen
Matinkylä: Anssi Iivonen
Niipperi: Riitta Kekäle
Perkkaanpuusto: Tuomo Mikael Mäkitalo

Onneksi olkoon ja tervetuloa!

Lautakunta pyysi valmistelemaan toimenpide-esityksen yrittäjyyskasvatuksen vahvistamiseksi espoolaisissa kouluissa.

Martti Hellström