Demarimuistio Ovalasta

Demarimuistio Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksesta 9.12 .2020

Espoon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta kokoontui syksyn 8:teen Teamskokoukseen.

Koko demaritrio oli paikalla: Martti Hellström, Hannu Suntio, ja kaupunginhallituksen edustajana Jukka Vilske.

KORONA-epidemian kannalta tärkeä päätös oli toimivallan siirtämisen jatkaminen kevätlukukuden loppuun saalkka sivisystoimenjohtajalle perusopetuslain 20 a §:n mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä. Päätös astuu voimaan vasta, jos laki perusopetuslain väliaikaisesta muuttamista hyväsytään.

Kuitinmäen koulun toinen rakennus, Tähtiniitty, puretaan. Siellä on ollut vuosien varrella useita vesivahinkoja. Tilalle rakennetaan uusi koulurakennus ns. PPP-mallilla (Public-Private-Partnership). Uusi koulurakennus otetaan käyttöön syyslukukauden 2023 alussa. Tästä seuraa nyt väistöä elokuusta 2021 alkaen. Väistöjärjeselyistä virkamiehet saivat ansaittua kiitosta.

Ovala antoi oman lausuntonsa valtuustoaloitteeseen Espoon osallistumisesta kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun, mikäli siihen tarjoutuu mahdollisuus. Kokeiluun ei voi ilmoittautua, vaan osallistuvat kunnat ja toimipaikat valitaan ositettuna satunnaisotantana. Lautakunta tuki osallistumista.

Paljon tunteita liittyi päätökseen taiteen perusopetuksen avustuksista vuodelle 2021. Kohoavat tilavuokrat syövät liian suuren osan avustuksista. Lautakunta edellyttikin, että Tilapalvelut-liikelaitoksen kanssa käynnistetään pikaisesti neuvottelut taiteen perusopetuksen sisäisten tilavuokrien korotusten hillitsemiseksi.

KOKOKSEN kuumin asia oli edellisessä kokoukessa äänestäen tehty päätös, ettei Nuuksion kouluun oteta ensi sykysnä ekaluokkalaisia. Nyt päätöksestä oli tehty kuntalaisen oikaisuvaatimus. Enemmistö lautakunnan jäsenistä hylkäsi oikaisuvaatimuksen. Ekaluokkalaisten ottamista jäivät puolustamaan demirien lisäksi vain vasemmiston edustaja sekä kokoomuksen Kai Lintunen.

Sekä Hannu että Martti jätivät päätökseen eriävän mielipiteensä
Kokouksen lopuksi kuultiin perusopetuslinjan päällikön esitys paljon risiriitaisia kokemuksia herättäneestä erityisen tuen lähikoulupilotista, jossa siis erityistä tukea tarvitsevia sijoitetaan tavallisiin luokkiin. Lautakunta päätti, että lähikoulupilotti valmistellaan lautakunnalle helmikuun kokoukseen asiapykäläksi. Lautakunta edellytti että asian valmistelussa kuullaan laajalti koulujen rehtoreita, opettajia, vanhempia ja oppilaita.

Martti Hellström