Muistio opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksesta

18.11.2020

Espoon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta kokoontui syksyn 7:teen Teamskokoukseen. Koko demaritrio oli taas paikalla: Martti Hellström, Hannu Suntio, Jukka Vilske.

Sivistystoimenjohtaja Harri Rinta-Aho piti kokouksen aluksi napakan tilannekatsauksen: korona-tilanne on HUS-alueella leviämisvaiheessa, ja niinpä opettajille ja 7-10-luokkien oppilaille toimitetaan Espoossakin maskit. Talousarvioneuvotteluissa saatiin lähes 5 miljoonaa € lisää rahaa kouluille verrattuna kaupunginjohtajan esitykseen.

Kokouksen kaksi ehkä tärkeitä asiaa olivat päätökset suomenkielisten lukioiden opiskelijavalintakriteereistä ja eräiden pienten ryhmäpäivähoitopaikkojen alasajo.

LUKIOT

Espoossa on muutama lukio saanut valtiolta ns. erityistehtävän. Niissä valinakrieereitä muutettiin näin:- Otaniemen matematiikka-luonnontiedelukiossa on ei ole enää mahdollista korvata pääsykoetta sijoittumalla 20 parhaan joukkoon peruskoulun valtakunnallisessa matematiikkakilpailussa, pääsemällä loppukilpailuun Metsävisan valtakunnallisessa kilpailussa tai sijoittumalla 20 parhaan joukkoon lukion neljän tieteen kilpailussa.- Etelä-Tapiolan lukion IB-linjalla luovuttiin pääsykokeesta, ja opiskelijavalinta perustuu päättötodistuksen tai rehtorin harkinnan mukaisesti siihen rinnastettavan todistuksen lukuaineiden keskiarvoon. Tapiolan lukion musiikin koulutusohjelman valintakriteerit pidetiin ennallaan.

Monessa muussaki lukiossa on erityislinjoja, joille oppilaat valitaan hieman muilla perusteilla kuin peruskoulun pelkällä päättötodistuksen keskiarvolla. Eräiden linjojen kriteereitä muutettiin:- Haukilahden lukion urheilulinjan opiskelijavalinnassa ei enää huomioida painopistelajeista saatavia lisäpisteitä. – Otaniemen lukion teatterin ja median linjalla ei enää keskiarvon laskennassa huomioida ilmaisutaidon/draaman arvosanaa- koska se ei ole virallinen oppiaine. Kaitaan lukion kuvataidelinjalla, Leppävaaran lukion urheilulinjalla ja Viherlaakson lukion taidelinjalla valintakriteereitä ei muutettu

RYHMÄPERHEPÄIVÄKODIT

Ryhmäperhepäiväkotien tiloja koskevat määräykset ovat tiukentuneet niin, että nykyisin niihin kohdistuu miltei päiväkotitiloja vastaavat vaatimukset mm. ilmanvaihdon, lepohuoneiden ja poistumisteiden osalta. Useat ryhmäperhepäiväkodit on aikanaan perustettu asuinkäyttöön suunniteltuihin tiloihin, joissa esimerkiksi ilmanvaihto on mitoitettu huomattavasti pienemmälle käyttäjämäärälle.

Lautakunta päätti, että seuraavien ryhmäperhepäivien toiminta päättyy

– Leppäkertun, Perkkaanmetsän ja Tammenterhon toiminta 31.12.2020, koska tiloihin ei voi palata.
– Suviniityn ja päiväkotiryhmä Suviradan toiminta kun Suviniityn uusi päiväkoti valmistuu.
-Kulloonrinteen toiminta30.6.2021, kun tiloista on mahdollisuus luopua ja alueen palvelutarve mahdollistaa luopumisen.
-Oktaavin toiminta 30.6.2021, kun tiloista on mahdollisuus luopua Mankkaan päiväkodin laajentuessa.
-Asuntopäiväkoti Kyyhkyn ja ryhmäperhepäiväkoti Lintupihan toiminta kun Monikon päiväkoti valmistuu kesällä 2021

Lautakunta merkitsi tiedoksi:
– suomenkielisen opetuksen sekä -varhaiskasvatuksen tulosyksiköiden sekä -omalta osaltaan sivistystoimen talousarvion ja-strategian osavuosikatsauksen.

Lisäksi lautakunnalle luvattiin tuoda selvitys vuoden 2020 aikana iltapäivätoiminnan harkinnanvaraisen avustuksen kriteereistä.

Seuraava kokous on joulukuussa, silloin kuullaan paljon huolia herättäneen erityisen tuen lähikoulupilotin esittely – siitä ei tehdä päätöstä. Ideana on luopua EVY-erityisluokista. Monet opettajat vastustavat hanketta, vaikkeivät eivät kaikki.

Martti Hellström