TIEDOTE: Take-ohjelmaan lukuisia demareiden tavoitteiden mukaisia päivityksiä – Lasten ja nuorten tilanteen parantaminen kaiken keskiössä

Take-ohjelmaan lukuisia demareiden tavoitteiden mukaisia päivityksiä – Lasten ja nuorten tilanteen parantaminen kaiken keskiössä

Espoon valtuuston päättämä Taloudellisesti kestävä Espoo -tuottavuus- ja sopeutusohjelman päivityksestä on saavutettu ratkaisu kolmipäiväisten neuvotteluiden tuloksena. Espoon demareiden tavoitteena oli saada säästöohjelmaa lievennettyä etenkin lasten ja nuorten palveluiden osalta. 

– Onnistuimme hyvin tavoitteessamme päivittää Take-ohjelmaa huomioimaan koronan jälkeisen ajan synnyttämiä tarpeita etenkin lasten ja nuorten kohdalla. Yhtenä esimerkkinä tästä on linjaus Koskien kasvatusalan henkilöstön rekrytointia ja pysyvyyttä etenkin varhaiskasvatuksessa, kertoo demareiden ryhmän johtaja Markku Sistonen.

– Meille tärkeää oli myös, että pieniä kirjastoja ei lakkauteta, vaan esimerkiksi Kalajärvi ja Laajalahti voivat säilyttää toimipisteensä. Päätökset tehdään toki lautakunnassa, kuten muidenkin asioiden kohdalla, mutta kyllä lautakunnan päätöksentekoa helpottaa, että kirjastoille vaadittuja säästöjä vähennetään 300 000 eurolla, sanoo myös neuvotteluissa mukana ollut kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Maria Guzenina.

Markku Sistonen kertoo, että virkamiesten pohjaesityksessä oli myös Espoon asuntojen tuottojen tilittäminen kaupungille. 

– Espoon asuntojen keräämät vuokrat pitää hyödyntää Espoon asuntojen asukkaiden hyväksi. Ennemminkin painetta olisi vuokrien alentamiseen, kuin siihen, että kaupunki käyttäisi vuokrataloyhtiönsä tuottoja oman kassansa täydentämiseen. Me demarit olimme tässä hereillä, eikä kirjausta enää Take-ohjelmasta löydy, Sistonen toteaa.

Guzenina kiittää kaikkien puolueiden neuvottelijoita rakentavasta otteesta hyvien ratkaisujen löytämiseksi nykyisessä haastavassa maailmanajassa. 

– Kaupungin kasvu ja uusien espoolaisten lasten ja nuorten palvelut on saatava vastaamaan myös uusia haasteita, Myös tavoitteemme pienten koulujen kategorisen lakkauttamisen estämiseksi on nyt kirjauksena mukana. Uusi kirjaus kouluverkon tarkastuksesta on päivitetty niin, että se antaa kasvun ja oppimisen lautakunnalle enemmän liikumavaraa. Suomenkielisen kouluverkon osalta lautakunta jatkaa uudistuksen ohjausta ottaen erityisesti huomioon näköpiirissä olevat väestölisäykset. Tämä koskettaa esimerkiksi nyt julkisuudessakin olleen Laurinlahden koulun tilannetta sekä Koulumäen erityiskoulun jatkoa. Me demarit vastustamme näiden alasajoa, Guzenina painottaa.

SDP:n valtuustoryhmän tavoitteista myös muun muassa seuraavat löytyvät päivitetystä ohjelmasta:

– Lukion osalta on uusi kirjaus: Valmistellaan lukiotilojen sijoittuminen Leppävaaraan ja Kiviruukkiin.

– Nuorten kesäsetelit: Määrää ei lasketa pohjassa esitetyllä tavalla

– Virkamiesesityksestä poiketen nuorisotiloja ei lakkauteta ja uusia perusteaan muiden tilojen, kuten koulujen yhteyteen. 

– Kaupungin segregaatiokehityksen estämiseksi espoolaisten tiettyjen koulujen vaikea tilanne pyritään ratkaisemaan täsmätoimilla, eli kohdistamalla enemmän voimavaroja näille kouluille. Kirjaus kuuluu näin: Koulujen ja varhaiskasvatuksen haasteista, ongelmista ja erilaisista ratkaisuista tuotetaan analyysit, joiden avulla toimenpiteitä, mukaan lukien ongelmatilanteisiin nopeasti kohdennettavat täsmätoimet, voidaan arvioida vuosien 2023-2025 taloussuunnittelun osana. 

Sistonen ja Guzenina ovat molemmat pahoillaan, että Vihreät, Vasemmistoliitto ja kristilliset poistuivat neuvotteluista aivan viime hetkellä.

– Olisiko vaalien läheisyys tässä syynä. Nythän päivitettiin jo valtuustossa hyväksytty säästöohjelma. Pöydällä ei ollut Take-ohjelman lakkauttaminen. Pois jääneet ryhmät käytännössä siis jäivät kannattamaan alkuperäistä tiukempaa säästöohjelmaa, mutta puheissaan varmasti väittävät, että tekivät suurenkin sankariteon. Me muut löysimme yhteisen ratkaisun säästöohjelman lieventämisestä. Uskon, että äänestäjät osaavat kyllä erottaa kenen työ on aidosti vastuullista.

Lisätietoja:
Markku Sistonen p. 046 8773 884
valtuustoryhmän pj.

Maria Guzenina p.050 5122 282
kaupunginhallituksen 2.vpj